Kurs rysunku

prowadząca: alina solik-wenklar

Cele i zadania

CELE:

- Dynamiczne podniesienie umiejętności rysunkowych Uczestników.

- Zadania rozwijające twórcze podejście do tematów egzaminacyjnych, pomagające w przełamaniu lęku przed przenoszeniem przestrzennej idei na płaszczyznę kartki papieru.

-Ćwiczenia w kreowaniu sposobów na atrakcyjną prezentację pomysłów plastycznych.

-Instruktaż szkoleniowy pokazujący kreatywne możliwości na wykorzystanie różnych technik graficznych na potrzeby prezentacji idei projektowych.

-Podejścia do tematów zgodnych z aktualnymi wymogami egzaminów wstępnych na Wydziały Architektury.

-Praca w małych grupach, w kameralnych warunkach sprzyjających twórczej atmosferze, indywidualne podejście do każdego z Uczestników.

ZADANIA:
- Ćwiczenia motoryczne – oka i ręki.
- Ćwiczenia rysunkowe z zakresu zasad perspektywy.
- Ćwiczenia rysunkowe z zasad kompozycji rysunkowej.
- Ćwiczenia rysunkowe z wykorzystaniem różnych narzędzi i technik rysunkowych.
- Ćwiczenia w kreowaniu małych form przestrzennych.
- Rozwiązywanie zagadnień przykładowych tematów z egzaminów wstępnych na Wydziały Architektury.
- Warsztaty plenerowe w sercu/ centrum Katowic, pokazujące piękno i unikalność architektury śląskiej secesji.

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami!